sobota, 23 stycznia 2016

23 stycznia

Myśl przewodnia AA

Alkoholicy to ludzie, których nałóg zapędza w ślepy zaułek życia. Ze swych tragicznych doświadczeń nie umieją wyciągać jakichkolwiek wniosków: wciąż popełniają takie same błędy
i cierpią z powodu ich przykrych konsekwencji. Mimo to, ciągle uparcie zaprzeczają, iżby byli alkoholikami. Nadal wmawiają sobie, że w każdej chwili mogą uporać się ze swoim problemem.
Pycha nie pozwala im przyjąć do wiadomości oczywistego dla innych faktu, że swym piciem różnią się od „normalnych" ludzi. Ewentualność spędzenia reszty życia bez alkoholu jest dla nich nie do przyjęcia - nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez kieliszka.

Pytanie

Czy wydostałem się już z tego ślepego zaułka?

Medytacja

Wierzę, że Boża jest wszelka moc i że Bóg jest wszechmogący; On też daje albo nie. Nigdy jednak nie poskąpi temu, kto żyje blisko Niego: wszystko, czego trzeba, niepostrzeżenie przechodzi z Boga na tę osobę. Powietrze, którym ona oddycha, przesycone jest Bożą Obecnością. Będę pracował nad tym, by związać się z Bogiem i dojmująco poczuć Jego bliskość. Otrzymam wówczas wszystko, czego pragnę: siłę, moc i radość. Moc Boża osiągalna jest dla każdego, kto jej potrzebuje i gotów jest ją przyjąć.

Modlitwa

Modlę się, abym sam sobie usunął się z drogi i wpuścił do swej duszy Bożą Moc. Modlę się, abym umiał się poddać zbawczemu działaniu tej potęgi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz