piątek, 22 stycznia 2016

22 stycznia

Myśl przewodnia AA

Kiedy na początku pragniesz uwolnić się od nałogu, odczuwasz bezsilność i bezradność - zwracasz się więc o pomoc do Siły Większej niż ty sam i powierzając Jej swój problem, stajesz się zdolny do zaprzestania picia.
Jeśli chcesz wytrwać w trzeźwości, musisz pracować nad swym umysłem i zmieniać swój sposób myślenia.
Dzięki tym wysiłkom zaczynasz naprawdę cieszyć się życiem - znajdujesz zadowolenie w zdrowiu, prostocie i normalności. By zachwycać się życiem i uczestniczyć w nim, nie potrzebujesz żadnego „sztucznego napędu". Spójrz tylko na innych członków Wspólnoty, a przekonasz się, jak bardzo
zmienił się ich światopogląd i model funkcjonowania.

Pytanie

Czy i mój pogląd na życie zmienia się?

Medytacja

Nawet w smutne i szare dni nie zapomnę podziękować Bogu za wszystko, czym mnie obdarza.
Moja postawa pełna będzie pokory i wdzięczności.
Zwyczaj codziennego dziękowania Bogu uważam za słuszny i niezbędny. Jeśli nawet któregoś dnia wydaje nam się, że nie znajdujemy w nim nic, za co można by odczuwać wdzięczność, powinniśmy powtarzać dziękczynną modlitwę dopóty, dopóki owego dnia w naszych oczach nie przemieni.
Uczucie wdzięczności jest nieodzowne dla nas, alkoholików poszukujących nowego, lepszego życia.

Modlitwa

Modlę się, aby dziękczynienie rozwinęło we mnie pokorę.
Modlę się, aby pokora utorowała mi drogę do lepszego życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz