czwartek, 22 lutego 2018

22 lutego

PRZEWODNICTWO

Oznacza to wiarę w Stwórcę, który jest uosobieniem wszelkiej mocy, sprawiedliwości i miłości: w Boga, który ma wobec mnie jakiś cel, nadaje mi jakąś wartość, a moim przeznaczeniem czyni wzrost i rozwój na jego własny obraz i podobieństwo - nawet jeśli czynione przeze mnie postępy są nierównomierne.
Jak to widzi Bill, str. 51
Kiedy zacząłem rozumieć własną bezsilność i swoją własną zależność od Boga - jakkolwiek Go pojmujemy - zacząłem tez dostrzegać - że istnieje takie życie, które - gdyby dane mi było go zaznać - byłbym dla siebie wybrał od początku.
Ciągła praca nad Krokami i życie we Wspólnocie przekonały mnie, że jestem prowadzony ku czemuś lepszemu.
Im lepiej poznaję Boga, tym łatwiej mi zaufać, że przemawia On do mnie w odpowiedni dla mnie sposób i że ma On swoje plany co do rozwoju i ukształtowania mojego charakteru. Czasem szybko, czasem wolniej, ale wciąż wzrastałem na jego obraz i podobieństwo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz