piątek, 13 października 2017

13 października

NIEPRZERWANY OBRACHUNEK MORALNY

Strzeżmy się egoizmu, nieuczciwości, urazy, złości oraz strachu. Jeśli owe uczucia pojawiają się w nas prośmy Boga, aby je usunął. Natychmiast tez przeanalizujmy te stany a osobą zaufaną i szybko starajmy się naprawić ewentualną krzywdę. Skierujmy następnie nasze myśli na kogoś, kto może potrzebować naszej pomocy.
Anonimowi Alkoholicy, str. 73
Natychmiastowe przyznanie się do niewłaściwych myśli czy postępków jest zadaniem trudnym dla większości ludzi; ale dla takich jak ja zdrowiejących alkoholików jest ono trudne z powodu skłonności do ulegania własnemu ego, lękowi i pysze. Pełnią wolności oferowanej mi przez Program AA mogę się cieszyć wtedy, gdy niestrudzenie dokonuję obrachunku moralnego swojej osoby – przyznając się do własnych błędów, uznając je i przyjmując za nie odpowiedzialność. Umożliwia mi to rozwinięcie w sobie głębszego i pełniejszego zrozumienia pokory. Moja gotowość do przyznawania się do błędów ułatwia mi postępy w rozwoju i pomaga stać człowiekiem dobrze rozumiejącym innych i pomocnym dla nich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz