niedziela, 4 grudnia 2016

4 grudnia

Myśl przewodnia AA

Jeśli pozwolimy „pijanym" myślom zagnieździć się w naszej głowie, narazimy się na zapicie. Myśli te powinniśmy natychmiast demaskować, rozbrajać i odrzucać jako podstępne, zastępując je przy tym czymś konstruktywnym. Pamiętaj, że dla ciebie alkohol jest trucizną. Pamiętaj, że w odróżnieniu od innych ty nie potrafisz pić bezpiecznie i umiarkowanie. Pamiętaj, że szkodzi ci pierwszy kieliszek, ponieważ to on uruchamia ciąg alkoholowy. Pamiętaj o złu, jakie spotkało cię w życiu na skutek picia. Zgromadź w umyśle jak najwięcej powodów przemawiających za tym, żeby nie pić. Myśl i działaj konstruktywnie.
Pytanie

Czy myślę pozytywnie i twórczo?

Medytacja

Odrzuć kryteria i standardy świata i trzymaj się własnych norm i wartości. Nie szukaj aprobaty ani poklasku. Bądź jednym z tych, którzy - choć się ich czasem wyszydza - zachowują spokój umysłu i pogodę ducha, które szydercom pozostają nieznane . Bądź jednym z tych, którzy wierzą w Świętą Zasadę Wszechświata, zwaną Bogiem - nawet jeśli całe rzesze odrzucają Go tylko dlatego, że jest dla nich niewidzialny.

Modlitwa

Modlę się, abym nie dbał zbytnio o osąd i ocenę świata.
Modlę się, abym w swoich wyborach kierował się własnymi normami i wartościami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz