czwartek, 3 listopada 2016

3 listopada

Myśl przewodnia AA

Przepełnia mnie miłosierdzie, które jest odmianą miłości. Nie mówię o egoistycznej i zaborczej namiętności, lecz o bezinteresownej trosce, sprzęgniętej z pragnieniem niesienia pomocy; o czynieniu tego, co dla drugiego człowieka jest najlepsze, i przedkładaniu jego potrzeb nad nasze własne pragnienia i zachcianki; o służbie Sile Wyższej i bliźnim, a dopiero potem sobie...
Taka miłość pełna jest życzliwości, łagodności, zrozumienia, cierpliwości i oddania; i w taki właśnie sposób przyjęto mnie w AA. To, co robię dla siebie, szybko się dezaktualizuje i traci na ważności, lecz to, co czynię dla innych, ma wartość nieprzemijającą.
Pytanie

Czy znajduję w sobie miłosierdzie?

Medytacja

Bóg jest wszechmocny - Jego wpływ na ludzkie serce nie zna granic, pod warunkiem, że zwrócimy się do Niego o pomoc. Obojętność i brak chęci do zmian uniemożliwiają Sile Wyższej działanie w naszym życiu. Możemy dalej kroczyć drogą samolubną i egoistyczną, nie prosząc Boga o wsparcie
i nie otrzymując go. Ale możemy też ufnie się do Niego zwrócić i otrzymać siłę, jakiej potrzebujemy. Dane będzie tym, którzy poproszą.

Modlitwa

Modlę się, abym pragnął Bożej Mocy.
Modlę się, abym wciąż prosił Boga o siłę, która jest mi potrzebna do zmian.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz