czwartek, 24 listopada 2016

24 listopada

Myśl przewodnia AA

We Wspólnocie źle pojęty perfekcjonizm zastąpiliśmy nieustannym dokonywaniem postępów. Najważniejsze jest dla nas to, by wzrastać, rozwijać się i doskonalić. Oczekiwanie od siebie skończonej doskonałości to z jednej strony wymówka dla lenistwa, a z drugiej - oczywisty przejaw pychy. W AA uważamy, że lepiej robić błędy i potykać się niż stać w miejscu. Mniejsza z tym, jacy jesteśmy - najistotniejsze, że będąc w drodze, wciąż się przeobrażamy. Nie znajdujemy się u celu, lecz ciągle do niego zmierzamy. A to jest praca na całe życie. Żaden prawdziwy aowiec nie zakończył tej podróży przed kresem swoich dni - ale za to odszedł z tego świata dojrzalszy i szczęśliwszy niż kiedykolwiek przedtem.
Pytanie

Czy rozwijam się i dokonuję postępów?

Medytacja

Każdy nowy dzień jest okazją do zrobienia czegoś, co uczyni świat lepszym i przybliży zaistnienie na ziemi Królestwa Ducha. Codzienne najzwyklejsze wydarzenia traktuj jako możliwość służenia Bogu. Działając w tym duchu, uzyskasz błogosławieństwo dla wszystkich swoich poczynań. Jeśli ofiarujesz je Sile Wyższej, nawet najskromniejsze twoje przedsięwzięcia staną się częścią Wielkiego Planu.

Modlitwa

Modlę się, abym zrobił dziś to, co trzeba; to, co wolne jest od mojego egoizmu, a co przepełnia moja miłość.
Modlę się, abym umiał się zadowolić drobiazgami o ile tylko służą one czemuś dobremu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz