środa, 23 listopada 2016

23 listopada

Myśl przewodnia AA

Przestałem odmawiać wykonywania różnych zadań tylko dlatego, że nie potrafię ich wykonać w sposób doskonały. Kiedyś albo robiłem coś idealnie, albo nie robiłem wcale. Przesadna dążność do doskonałości utrudnia wszelkie działanie lub je wręcz uniemożliwia. Łatwo mi było pouczać ludzi, jak coś „powinno" być zrobione, lecz gdy przychodziło co do czego, sam wcale się do tego nie rwałem. Mówiłem sobie tak: „Jeszcze bym coś schrzanił, więc najlepiej dać sobie spokój". W AA stawiamy sobie śmiałe cele i - licząc się z ewentualnością błędu - próbujemy je osiągnąć. Fakt, że nigdy nie zrealizujemy ich w stopniu doskonałym, nie powstrzymuje nas od dokładania wszelkich starań.
Pytanie

Czy przestałem się ukrywać za "zasłoną dymną" źle pojętego perfekcjonizmu?

Medytacja

„Świat przysporzy ci cierpień. Ale bądź dobrej myśli: Ja przezwyciężyłem świat". Bądź wolny, nieustraszony i niezwyciężony duchem, a wówczas pozostaniesz nie tknięty przez zło tego świata i zniesiesz przykre razy losu. Wznieś się ponad ziemski chaos i zamieszkaj w sekretnej komnacie doskonałego spokoju i ufności. W godzinie próby pamiętaj, że z Bożą pomocą nigdy nie poniesiesz całkowitej klęski.

Modlitwa

Modlę się, abym znalazł w sobie ufność i był dobrej myśli.
Modlę się, abym nie obawiał się klęsk i niepowodzeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz