sobota, 19 listopada 2016

19 listopada

Myśl przewodnia AA

We Wspólnocie nie rozprawiamy dużo o seksie, ale właściwe go pojmowanie i umiejscowienie w naszym życiu to kolejna korzyść wynikająca z obrania przez nas nowej drogi życia. Wielu z nas musiało w tej sferze przeprowadzić „generalny remont". W sprawach seksu podstawowym pytaniem jest: „Czy kieruję się egoizmem?". Popęd i potrzeby erotyczne są, jako dane od Boga, zupełnie naturalne. Należy je po prostu właściwie zaspokajać, wystrzegając się przy tym właśnie egoizmu i lekkomyślności. Poprośmy Siłę Wyższą, by dopomogła nam w ustaleniu naszych własnych norm i wartości w tej dziedzinie i by użyczyła nam mocy potrzebnej do życia w zgodzie z nimi.
Pytanie

Czy panuję nad swoim życiem erotycznymi?

Medytacja

„Wzniosę oczy ku Niebiosom, albowiem stamtąd nadejdzie pomoc". Spróbuj uwznioślić swoje chore, podłe i nieczyste myśli - niechaj poszybują ku szczytom dobroci, czystości i piękna. Ciągle wznosząc się na wyżyny, uskrzydlisz swój wgląd w istotę rzeczy. Z biegiem czasu twoja dusza oswoi się z oszałamiającą początkowo wysokością. Niedosiężne zrazu rejony - skąd nadchodzi pomoc - staną się twoim prawdziwym domem, złudne zaś wartości ziemskie pozostaną daleko w dole.

Modlitwa

Modlę się, abym przyziemność swoich marzeń i dążeń zastąpił tęsknotą za tym co niebiańskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz