czwartek, 13 października 2016

13 października

Myśl przewodnia AA

Wszystko, czego się podejmujemy we Wspólnocie, robimy dobrowolnie i na ochotnika. Nowicjusze są początkowo niezdolni do udzielania się w AA – czują się zagubieni i stremowani; dopóki się nie pozbierają, mają prawo do specjalnych względów. W tej fazie nie stanowią oni ożywczej siły AA, lecz dopiero oswajają się z Programem i Wspólnotą. Jednak po jakimś czasie także i oni podejmują wysiłek – z własnej woli zaczynają dzielić się swoim doświadczeniem na mityngach, sprawują różne funkcje w grupie, niosą posłanie AA tym, którzy wciąż jeszcze cierpią.
Pytanie

Czy już czas, żebym zaczął dawać i podjął się czegoś na ochotnika?

Medytacja

Królestwo Ducha na ziemi wzrasta wolno, niczym posiane w glebie ziarno. Do postępu i rozwoju przyczyniają się ci, którzy kroczą w awangardzie, torując nowe drogi. Nie dopuść do zastoju w twoim życiu – niestrudzenie dąż do czegoś lepszego, pełniejszego i szlachetniejszego. Nieustannie poszukując i doskonaląc się, wyhodujesz ziemską odmianę życia wiecznego. Nie rozpamiętuj dawnych klęsk i błędów, lecz wyciągaj wnioski i ucz się na nich – wspinaj się po stopniach twego rozwoju duchowego, wytrwale zmierzając prosto do celu.

Modlitwa

Modlę się, abym pragnął wzrastać i rozwijać się.
Modlę się, abym wciąż piąl się po szczeblach drabiny mego życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz