piątek, 16 września 2016

16 września

Myśl przewodnia AA

Rozpocznijmy dziś krótki przegląd Programu Dwunastu Kroków AA. Są one odzwierciedleniem pięciu kluczowych reguł:
- Krok Pierwszy określa warunki uczestnictwa.
- Krok Drugi, Trzeci i Jedenasty dotyczą rozwoju
duchowego.
- Krok Czwarty, Piąty, Szósty, Siódmy i Dziesiąty związane są z samooceną.
- w Ósmym i Dziewiątym mowa jest o zadośćuczynieniu.
- treścią Kroku Dwunastego jest niesienie posłania i pomaganie innym.
Wspomniane powyżej zasady można by więc przedstawić następująco; wymogi członkostwa, fundament duchowy, gruntowna samoocena, zadośćuczynienie i pomaganie innym.
Pytanie

Czy istota Programu Dwunastu Kroków AA stała się nieodłączną częścią mnie i mojego życia?

Medytacja

Żyjemy nie tylko w skrzynce czasu, lecz także życiem wiecznym. Zjednoczenie naszych wysiłków z Bożymi celami zaowocuje dobrem, które trwać będzie wiecznie. Jeśli kroczymy przez życie z Siłą Wyższą, płynie ono niczym spokojna rzeka przez spękane słońcem połacie. Nawadniając je, sprawia, że pustynia zmienia się w oazę – pełną kwiatów, drzew i owoców, zrodzonych z miłości i służby. Wysiłek duchowy obejmuje swym zasięgiem wieczność, a nie tylko chwilę bieżącą. Za sprawą ducha doczesność przeistoczyć się może w wieczność.

Modlitwa

Modlę się, abym me życie upodobnił do chłodnej rzeki, która spokojnie toczy swoje fale przez spragnioną wody krainę.
Modlę się, abym chętnie dawał i dzielił się, niczego w zamian nie oczekując.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz