sobota, 27 sierpnia 2016

27 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Zróbmy co w naszej mocy, by naprawić popełnione w przeszłości błędy. Połączone ze szczerą skruchą „przepraszam” dowodzi, iż naprawdę żałujemy zła, jakie wyrządziliśmy, i może zmiękczyć serce pokrzywdzonych. Czasami ludzie u których się zjawiamy, uznają też własne przewinienia, co prowadzi do wygaśnięcia wieloletnich niekiedy waśni i animozji. Nawet ci, ze strony których spodziewamy się złości i nieprzejednania, mogą nas całkiem zaskoczyć ze swoją wielkodusznością. Niezależnie jednak od przyjęcia, z jakim się spotykamy, pamiętajmy, że to nas samych dotyczy wymóg pełnej gotowości do zadośćuczynienia – tak rychłego i rzetelnego, jak tylko jest to możliwe w każdym konkretnym przypadku.
Pytanie

Czy podjąłem szczery wysiłek, żeby naprawić szkody i krzywdy, jakie wyrządziłem?

Medytacja

Łaska Boża normalizuje i uzdrawia stosunki między ludźmi. W chwili, w której powierzasz Bogu swoje w tym względzie trudności i niepokoje, rozpoczyna On swoją zbawienną ”kurację”, zaprowadzając zgodę i ład. Postępuje przy tym jak lekarz, który wierząc w skuteczność obranej przez siebie metody leczenia, zadaje pacjentowi tylko taki ból, którego żadną miarą nie da się uniknąć. Aby jednak dostrzec efekty tej długofalowej terapii, musisz się jej poddać bez zastrzeżeń, nawet jeżeli na razie nie rozumiesz celu i mechanizmu działania poszczególnych zabiegów.

Modlitwa

Modlę się, abym ochoczo poddawał się koniecznej dyscyplinie duchowej.
Modlę się, abym gotów był znieść wszystko to, co pomoże mi zbudować nowe, lepsze życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz