poniedziałek, 22 sierpnia 2016

22 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Ci z nas, którzy nie wracają do zdrowia, to ludzie z natury niezdolni do uczciwości wobec siebie samych. Zdarzają się niestety tacy nieszczęśnicy. Nie są temu winni – wygląda na to, że takimi się już urodzili. Po prostu nie są w stanie wieść życia w sposób, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse są więc znikome. Są w śród nas również tacy, którzy cierpią na poważne zaburzenia w myśleniu i odczuwaniu, a mimo to wielu z nich powraca do zdrowia, jeśli mają zdolność do tego, aby być uczciwymi.
Pytanie

Czy jestem uczciwy wobec siebie i innych?

Medytacja

Możesz zrobić dobry użytek ze swych błędów, niepowodzeń, cierpień i strat. Chodzi nie tyle o to, co cię w życiu spotyka, ile o sposób, w jaki to wykorzystujesz. Swego bólu i znoju spróbuj użyć do tego, by dopomóc jakiemuś biedakowi, który ma podobne kłopoty. Nada to sens twemu cierpieniu, a świat uczyni lepszym. Dobro, które codziennie świadczysz, przetrwa dłużej niż leczony przez czas ból i rozwiązujące się z czasem problemy.


Modlitwa

Modlę się, aby moje błędy, cierpienia i klęski przynosiły pożytek i obracały się w dobro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz