piątek, 19 sierpnia 2016

19 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Ludziom, którzy mają w sobie wiarę, właściwe jest głębokie poczucie sensu życia niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdują. Jest to stan zupełnie naturalny, a to, czy czyjąś postawę podzielamy czy nie, nie ma w gruncie rzeczy żadnego znaczenia. Kwestia wiary jest sprawą zupełnie naturalną – na większość pytań sami musimy sobie odpowiedzieć. Jednak mimo wszelkich różnic, w każdym przypadku wiara w Siłę Wyższą czyni cuda – dokonuje tego, czego ludzką mocą nie dałoby się osiągnąć. Udziałem tych, którzy wierzą, staje się zupełna przemiana charakteru i sposobu życia.
Pytanie

Czy doznałem przemiany?

Medytacja

Uwielbienie i cześć to rezultaty świadomego uznania Bożego Majestatu. Kiedy dajesz im wyraz, Bóg pomaga ci wznieść się ponad twoją kondycję ludzką i opromienia cię swoją boskością. Otwórz swe serce i umysł i wchłoń siłę Ducha Bożego. W ciszy zatrzymaj się i oddaj nabożnemu skupieniu – całym swym jestestwem podąż za Istotą Najwyższą i z radością uprzytomnij sobie, że dane ci jest doświadczyć Jej mocy, miłości i opieki.

Modlitwa

Modlę się, abym swe uwielbienie i cześć dla Boga wyrażał posłuszeństwem wobec wiecznych zasad duchowości.
Modlę się, aby święte obcowanie z Duchem Bożym nadało memu życiu nowy, boski wymiar.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz