wtorek, 16 sierpnia 2016

16 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Nawet najlepsze rozeznanie w sytuacji nie uczyni alkoholika zdolnym do zaprzestania picia.
Musi on przyznać, że o własnych siłach nie upora się ze swoim problemem. Silna wola i samowiedza nie wypełnią „luk”, jakie powstają w umyśle alkoholika ogarniętego przymusem napicia się. Umysł i sposób myślenia alkoholika są równie chore, jak cała reszta jego osoby.
Aby zdrowieć, powinien on porzucić wszelką myśl o „samotnej walce”. Jedyną jego nadzieją jest życie według duchowych zasad Programu AA, ponieważ rozwiązanie naszego problemu leży w sferze duchowości. Skuteczną ochroną przed piciem zapewnia nam tylko Siła Wyższa.
Pytanie

Czy rozumiem, że lekarstwem na moją chorobę jest duchowy Program AA?

Medytacja

Wypoczywaj tak długo, aż płynący w tobie wieczny strumień życia rozrusza cię i pobudzi do działania. Zrelaksowany i silny, z ochotą przystąpisz do pracy. Pamiętaj, że zmęczenie obniża jakość i wydajność twych wysiłków. Niechaj twoje zmęczone ciało i umysł czerpią moc Ducha Bożego. Bóg jest twoim opiekunem i uzdrowicielem. W chwilach jedności z Nim szukaj spokoju, odpoczynku i ukojenia. Potem zaś śmiało przystępuj do działania - świadom swej siły, zwielokrotnionej Mocą Bożą.

Modlitwa

Modlę się, aby spokój, jaki osiągnąłem, czynił mnie wydajnym i skutecznym.
Modlę się, abym dzisiejszy dzień umiał przeżyć bez pośpiechu i na „luzie”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz