poniedziałek, 4 lipca 2016

4 lipca

Myśl przewodnia AA

We wspólnocie AA ludzie nie są powodowani żądzą zysku czy osobistej korzyści; nie ma tu przymusowych składek ani opłat, ani narzuconych z góry obowiązków. Uczestnictwo, zaangażowanie i wkład finansowy są całkowicie dobrowolne. Pragniemy jedynie zachować trzeźwość i powracać do zdrowia - żyć normalnym, godziwym życiem; wzrastać, i rozwijać się; nie czynić innym tego, co nam samym jest niemiłe. Cel ów osiągniemy, pomagając sobie nawzajem i pracując nad Programem.
Pytanie

Czy jestem gotów bezinteresownie działać i pomagać Wspólnocie?

Medytacja

To, co w religii zwykło się nazywać mianem „nawrócenia”, często jest po prostu odkryciem Boga jako prawdziwego przyjaciela, którego „poznało się w biedzie". To, co niekiedy nazywamy „religią” często jest po prostu osobistym doświadczeniem w życiu Bożej potęgi i wsparcia. To, co niektórzy zwą „świętością”, często oznacza po prostu zaproszenie Boga do Wielkiej Przyjaźni z nami. Doświadczenie prawdziwej przyjaźni ludzkiej pozwala ci ocenić wielkość przyjaźni, jaką darzy cię Bóg – Przyjaciel oddany, niezmordowany, lojalny, bezinteresowny i wszechmocny. Możesz zwrócić się do Niego z miłością i wziąwszy Go za rękę, posłusznie podążyć za Nim.

Modlitwa

Modlę się, bym widział w Bogu prawdziwego, niezawodnego w potrzebie Przyjaciela i szedł z Nim przez życie ręka w rękę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz