sobota, 21 maja 2016

21 maja

Myśl przewodnia AA

Jedną z najwspanialszych właściwości Wspólnoty jest możliwość dzielenia się - im bardziej dzielisz sie z innymi, tym więcej sam posiadasz. Gdy piliśmy, nie mieliśmy w zwyczaju dzielić się czymkolwiek. W zależności od sytuacji, powstrzymywały nas od tego egoizm, zachłanność lub wstyd. Zamknięci w sobie i samolubni, czuliśmy się bardzo samotni. Trafiwszy do AA, natychmiast wyczuliśmy panującą tu atmosferę wspólnoty, szczerości i otwartości. Z pełnym zdumienia podziwem słuchaliśmy, jak inni alkoholicy bez wahania opowiadają o swoich pobytach w więzieniu, szpitalu psychiatrycznym, izbie wytrzeźwień itd, itp.
Pytanie 


Czy dzielę się swoimi doświadczeniami?

Medytacja

Charakter kształtuje się poprzez codzienne wypełnianie powinności. Bądź posłuszny swej intuicji duchowej i obieraj prostą drogę. Tym co świętoszkowato nawołują "Panie, Panie", a zarazem wykazują opieszałość, daleką do posłuszeństwa i prawości. Potrzebujesz chwil modlitwy i medytacji, ale nie zwalnia cię to z sumiennego wykonywania codziennych czynności. Ludzie zajęci w sposób twórczy i pożyteczny potrafią i wypoczywać, i cierpliwie czekać na Boże przewodnictwo. Jeśli będziesz posłuszny wskazaniom Siły Wyższej, zaznasz spokoju i wytchnienia.

Modlitwa

Modlę się, ażebym podążał za głosem sumienia i wskazaniami Bożymi.
Modlę się, abym w razie upadku potrafił podnieść się i ruszyć dalej - właściwą drogą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz