niedziela, 1 maja 2016

1 maja

Myśl przewodnia AA

Program AA to program miłosierdzia, gdyż opiera się on na przepełnionym współczuciem czynieniu dobra tym, którzy potrzebują troski, pomocy i wsparcia. Abyśmy sami mogli powracać do zdrowia, musimy służyć sobą innym. Nawet, jeśli efekty niesionej przez nas pomocy nie są natychmiastowe, wierzymy, że posiane ziarno kiedyś być może zakiełkuje; jakże brzemienne w skutki bywa niekiedy jedno nasze słowo! Ale to wcale nie rezultaty są tu najważniejsze – najistotniejsza jest szczera chęć niesienia ulgi i przychodzenia z pomocą, czuła wrażliwość sprzęgnięta z gotowością działania.

Pytanie

Czy znajduję w sobie prawdziwe miłosierdzie?

Medytacja

Materię, wszechświat, kulę ziemską, nawet ludzkie ciało - można uznać za przejaw Wieczystego Zamysłu wyrażonego w kategoriach czasu i przestrzeni. Im bardziej nauki ścisłe "okiełznają" materię, tym częściej opisuje się je za pomocą symboli, układów i wzorów, które przynależą przecież do domeny Myśli. W końcu, materię sprowadza się w opisie do pojęć i staje się ona abstrakcyjnym wyobrażeniem. Wieczysty Zamysł ograniczony czasem i przestrzenią realizuje się zaś jako materia. Zakres myśli ludzkiej, uwięzionej w małej skrzynce, ma swoje granice. Możemy się jednak domyślać, że tam, na zewnątrz, istnieje Zamysł Wieczysty, który my nazywamy Bogiem.

Modlitwa

Modlę się, ażebym był wyrazicielem Wieczystego Zamysłu; ażeby myśl Boża realizowała się w moich myślach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz