niedziela, 17 kwietnia 2016

17 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Ilekroć idziemy na mityng, odmawiamy modlitwę lub oddajemy się porannej medytacji, tylekroć wpłacamy składkę na nasze ubezpieczenie przed sięgnięciem po pierwszy kieliszek. Pomagając zaś innemu alkoholikowi, dokonujemy sowitej wpłaty na rzecz tego ubezpieczenia. Działając w podobny sposób, nie dopuszczamy niejako do wygaśnięcia ważności naszej polisy. 

Pytanie 

Czy swoje bezpieczeństwo opieram na spokoju, pogodzie ducha i poczuciu szczęścia, dzięki którym resztę mego życia wieść będę w harmonii i dostatku? 

Medytacja 

Przejawy Bożej potęgi, jakie obserwuję w moim życiu, umacniają we mnie wiarę: uzdrawiająca moc Ducha w moich relacjach z ludźmi; dowody Bożego przewodnictwa; niezliczone przypadki, w których pozorny zbieg okoliczności dobitnie wskazywał na Boże zamiary wobec mnie. Wszystkie te ”małe cuda” sprawiają że coraz bardziej przepełnia mnie uczucie radosnego zdumienia i podziwu; pokory i wdzięczności wobec mojej Siły Wyższej. W rezultacie moja wiara w Nią i celowość jej poczynań stopniowo się pogłębia. 

Modlitwa 

Modlę się, aby moja wiara codziennie się umacniała.
Modlę się, ażeby dobro, jakie mnie w życiu spotyka, potwierdzało słuszność obranej przeze mnie drogi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz