czwartek, 24 marca 2016

24 marca

Myśl przewodnia AA 

Siła płynie również ze szczerego mówienia o własnych bolesnych przeżyciach i doświadczeniach z okresu picia. W religii określa się to mianem spowiedzi; my w AA nazywamy to dzieleniem się i dawaniem świadectwa. Trzeźwiejący alkoholicy dają osobiste świadectwo prawdzie - opowiadają o kłopotach, w jakie popadli na skutek picia alkoholu, o swoich pobytach w szpitalu czy w więzieniu, o rozbitych rodzinach i roztrwonionych pieniądzach, o długach, straconej pracy i kacach, o narażaniu na szwank własnego zdrowia i bezpieczeństwa bliskich. Odkrycie strzeżonych przez lata tajemnic przynosi ulgę, zdejmuje z ramion ciężar winy, dodaje otuchy i sił. 
Pytanie

Czy czerpię silę z dzielenia się własnymi bolesnymi przeżyciami i doświadczeniami? 

Medytacja 

Nie jesteśmy w stanie do końca pojąć całego wszechświata. Z trudem ogarniamy myślą kategorie czasu i przestrzeni. Czas i przestrzeń ciągną się w nieskończoność, choć my, ludzie, nieudolnie próbujemy je ograniczyć. Żyjemy w zamkniętej skrzynce czasu i przestrzeni, wymyślonej przez ludzki rozum i stanowiącej podstawę tzw. wiedzy o wszechświecie. Nigdy jednak nie poznamy ani nie zrozumiemy wszystkiego, takimi nas zresztą stworzono - omylnymi i ograniczonymi. W lwiej części naszego życia musimy się zatem zdawać na wiarę. 

Modlitwa 

Modlę się, aby moja wiara wypływała z mego własnego doświadczenia Bożej Mocy i Obecności.
Modlę się, aby to poczucie stanowiło najcenniejszy element mojej wiedzy o wszechświecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz