środa, 23 marca 2016

23 marca

Myśl przewodnia AA 

Potrzebną ci siłę możesz czerpać z poczucia przynależności do Wspólnoty i więzi, jaka łączy cię z innymi jej członkami. Czujesz się bezpieczny już dzięki samemu obcowaniu z ludźmi, którym udało się uwolnić od nałogu. Słuchając, wypowiedzi innych i dzieląc się z nimi własnym doświadczeniem, chłoniesz właściwą Wspólnocie atmosferę ufności i nadziei. 
Pytanie 

Czy poczucie duchowej więzi z innymi członkami ruchu AA stanowi dla mnie źródło siły i wsparcia? 

Medytacja 

Siła Wyższa zawsze jest z tobą - ażeby ci pomóc i pobłogosławić twoje słuszne poczynania. Duch Boży jest wszechobecny, nie poddawaj się więc zwątpieniu i nie ustawaj w modlitwie. „W Bogu cała nadzieja, moc i potęga!" - systematycznie to sobie powtarzaj; powtarzaj dopóty, dopóki twe serce nie rozśpiewa się radośnie w poczuciu siły i bezpieczeństwa; dopóki powyższe słowa nie zamienią się w magiczne zaklęcie, zdolne unieszkodliwić każde skierowane przeciwko tobie zło; uczyń z nich, swe hasło i zawołanie bojowe; pomoże ci ono pokonać wszystkie wady i pokusy, torując drogę ku zwycięskiemu życiu. 

Modlitwa 

Modlę się, abym za sprawą otrzymanej od Boga siły wiódł życie twórcze, pożyteczne i nieustraszone, życie prawdziwie zwycięskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz