sobota, 24 grudnia 2016

24 grudnia

Myśl przewodnia AA

Choroba alkoholowa „opłaciła się" nam, ponieważ za jej sprawą została nam dana możliwość całkiem nowego życia, na które właściwie nie zasługujemy. Naszą przeszłością nie zapracowaliśmy sobie bowiem na przychylny los, jaki stał się naszym udziałem. Wielu ludzi od początku żyje prawo i godziwie, nie uciekając przed odpowiedzialnością ani nie popadając niepotrzebnie w kłopoty, a jednak nie mieli oni tyle szczęścia co my, którym dane było znaleźć się we Wspólnocie i wkroczyć na drogę wiary, samopoznania i rozwoju. To wielka szansa i nie wolno nam jej zmarnować.
Pytanie

Czy jestem głęboko wdzięczny za nowy sposób życia, którego nauczyłem się w AA?

Medytacja

Poczujmy wdzięczność do Siły Wyższej za dobrodziejstwa, którymi nas obsypała, a na które sobie nie zasłużyliśmy. Szczerze za nie podziękujmy. W wyrazie wdzięczności za dobro, jakie otrzymaliśmy, oddajmy się służbie dla innych. Zdobądźmy się na poświecenie, bezinteresowność i rezygnację z własnych planów i potrzeb. Niechaj służące innym wyrzeczenia przynoszą nam radość i zadowolenie. Wdzięczność, służba i ofiarność to podstawy aktywności we Wspólnocie, a także duchowe podwaliny naszego nowego życia.

Modlitwa

Modlę się, abym w wyrazie wdzięczności za szczęście, jakie mnie spotkało, z radością i ochota służył sobą innym.
Modlę się, aby kierowało mną poczucie moralnego obowiązku i powinności duchowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz