czwartek, 15 grudnia 2016

15 grudnia

Myśl przewodnia AA

Służenie sobą innym czyni ten świat lepszym. Cywilizacja już dawno przestałaby istnieć, gdyby wszyscy zajmowali się tylko sobą i tylko o siebie dbali. My, alkoholicy, mamy cudowną okazję, aby przyczynić się do poprawy kondycji świata. Łączy nas wspólny problem i wspólnie odkryty sposób na rozwiązanie go, co czyni nas świetnie wykwalifikowanymi do niesienia pomocy ludziom dotkniętym chorobą alkoholową. Jakiż wspaniały byłby świat, gdyby każdy człowiek znalazł odpowiedź na najbardziej dręczący go problem i resztę swego życia poświecił na niesienie w wolnym czasie pomocy tym, którym doskwiera podobna trudność. O ileż łatwiej i piękniej byłoby żyć na takim świecie!
Pytanie

Czy doceniam daną mi możliwość służby dla innych?

Medytacja

Dzisiejszy dzień możesz przeżyć pod znakiem świadomej więzi z Siłą Wyższą, która umocni cię w dobrych postanowieniach, słowach i uczynkach. Kiedy coś kładzie się cieniem na twoje życie i jesteś zły lub zmartwiony, pamiętaj, że to nie Bóg cię opuścił, tylko ty sam chwilowo się od Niego oddaliłeś. Dni mdłe, szare, pochmurne to dni przetrwania i mobilizacji woli, aby wykonać to, co wykonać trzeba. Ale jak wszystko, także i one kiedyś mijają .

Modlitwa

Modlę się, abym z odwagą wychodził naprzeciw szarym i pochmurnym dniom.
Modlę się, abym wierzył, że po nich nadejdą dni ciepłe i słoneczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz