środa, 26 października 2016

26 października

Myśl przewodnia AA

Szóstym dobrodziejstwem są mityngi AA, na które mogę uczęszczać, kiedy tylko zechcę. Gdzież bym się bez nich podział i co by się ze mną stało? Kto ofiarowałby mi tyle bezinteresownej przyjaźni, pomocy, zrozumienia? Moje miejsce jest we Wspólnocie, która daje mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Nie czuję się już samotny; znalazłem też spokój i wytchnienie. Wspólnota to wielki dar, na który chyba nie zasłużyłem, ale który jednak stał się moim udziałem. Nareszcie mam dom i przyjaciół i czuję się zadowolony z życia.
Pytanie

Czy codziennie dziękuję Bogu za to, że dane mi było trafić do Wspólnoty?

Medytacja

Krocz przez życie z Siłą Wyższą i z bliźnimi. Nie wycofuj się z raz obranej drogi i nigdy nie ustawaj w marszu. Ustąp Bogu należne Mu miejsce i pozwól, by wpływał na twe życie. Jak najczęściej módl się do Niego, czyniąc Go swoim opiekunem i towarzyszem podróży. Nigdy się od Niego nie oddalaj i nie trać z Nim kontaktu. Zarówno z Nim, jak i z innymi ludźmi zgodnie współdziałaj na wspólnej ścieżce życia - dokądkolwiek was ona zaprowadzi.

Modlitwa

Modlę się, abym kroczył przez życie z Bogiem i zgodnie z Nim współpracował.
Modlę się, abym podążał ścieżką, która wiedzie w górę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz