wtorek, 6 września 2016

6 września

Myśl przewodnia AA

Kolejne rozpowszechnione w AA hasło to „Żyj i pozwól żyć”.
Oznacza to, że powinniśmy nad sobą pracować i zmieniać siebie, a nie innych. Wobec wszystkich, którzy różnią się od nas poglądami, wierzeniami, upodobaniami i postępowaniem, powinniśmy się zdobyć na daleko idącą tolerancję. Nie możemy pozwolić sobie na krytykanctwo i brak wyrozumiałości. Nie wolno nam narzucać swojej woli tym, którzy mają odmienne zdanie. Nie jesteśmy bardziej „święci” od naszych bliźnich ani nawet lepsi od innych porządnych ludzi. Nie ma patentu na prawdę i mądrość; podobnie jak wszyscy, niekiedy mylimy się i popełniamy błędy, jesteśmy ograniczeni i niedoskonali. Możemy jednak starać się żyć najlepiej, jak potrafimy, i pozwolić innym, by według własnego uznania postępowali podobnie.
Pytanie

Czy z powyższego hasła gotów jestem uczynić motto mego życia?

Medytacja

Jedynie poprzez niezmienne zasady życia duchowego ocieramy się o wieczność, a tym samym - zbliżamy do Boga. Uwalniając się od ziemskich ograniczeń, masz szansę wzrastać pośród tego, co wieczne – możesz dążyć do głębszych, uniwersalnych wartości. W im większej żyjesz zażyłości z Niewidzialnym, tym łagodniejsze i mniej bolesne będzie twe rozstanie z doczesnością.

Modlitwa

Modlę się, abym każdy dzień mojego życia przeżywał tak, jakby miał on być ostatnim.
Modlę się, abym wiódł swoje życie w sposób, który już teraz pozwoli mi otrzeć się o wieczność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz