niedziela, 4 września 2016

4 września

Myśl przewodnia AA

Musimy zważać na to, by nigdy nie okazywać wrogości czy nietolerancji wobec alkoholu samego w sobie. Alkohol jest dla ludzi i naprawdę nie mamy nic przeciwko tym, którzy piją normalnie. Kandydaci do AA z ulgą zauważają, że nie jesteśmy żadną „ortodoksyjną inkwizycją”. Nie ma nic karygodnego w piciu towarzyskim i umiarkowanym - tyle tylko że dla nas, alkoholików, jest ono nie osiągalne. A pijący alkoholicy nie cierpią wysłuchiwać tyrad na temat alkoholu wygłaszanych przez jego najzagorzalszych przeciwników. Na niewiele zda się nasza działalność, jeśli nacechujemy ją rozgoryczeniem i nienawiścią.
Pytanie

Czy stać mnie na tolerancję wobec tych, którzy piją normalnie?

Medytacja

Nie martw się i nie irytuj drobiazgami – szkoda na to twego zdrowia i czasu. Nie reaguj gwałtownie, nie wdawaj się w kłótnie, nie szukaj zemsty. Gdy kusi cię, by za doznaną krzywdę lub zniewagę odpłacić się tym samym, zwróć się do Boga o łaskę zaniechania i dar panowania nad sobą. Czerp od Niego siłę potrzebną ci do uwolnienia się od niechęci i pretensji, które najbardziej szkodzą tobie samemu. Dając się ponieść negatywnym emocjom, tracisz wewnętrzny spokój, a tym samym stajesz się głuchy na głos Ducha Bożego.

Modlitwa

Modlę się, abym działał w sposób, który buduje zgodę, harmonię i spokój.
Modlę się, abym zawsze dążył do pojednania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz