sobota, 2 lipca 2016

2 lipca

Myśl przewodnia AA

Przynależność do Wspólnoty umożliwia nam doświadczenie prawdziwej, opartej na szczerości i zrozumieniu przyjaźni. Bliski kontakt z innymi członkami AA pomaga nam zerwać z dawnym środowiskiem i uniknąć „okazji” do wypicia. Wspólnotowa społeczność odnosi się do nas z życzliwością, okazując gotowość służenia nam pomocą i wsparciem.
Pytanie

Czy doceniam życzliwość, koleżeństwo i ofiarność, jakie cechują Wspólnotę AA?

Medytacja

„Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Wszyscy, którzy szukają Nieba w życiu ziemskim lub pozagrobowym, powinni upodobnić się do małych dzieci. Zgłębiając istotę Boga, wiarę i duchowość, wykrzeszemy w sobie dziecięcą niewinność, naiwność i otwartość. Mimo upływu lat, żarliwe poszukiwania duchowe umocnią w nas postawę bezgranicznej ufności, właściwą dzieciom. Ponadto uczmy się od nich czystej radości życia, spontaniczności, ciekawości, bezstronności, chęci dzielenia się.

Nawet największy gbur i łajdak zmienia się, kiedy zdoła ujrzeć świat oczyma dziecka.

Modlitwa

Modlę się, abym w swej wierze i nadziei stał się podobny dziecku.
Modlę się, abym niczym dziecko okazywał ufność, przyjaźń i miłość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz