niedziela, 10 stycznia 2016

10 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Większość z nas, kiedy piła, pełna była pychy i egoizmu. Wierzyliśmy, że potrafimy kierować naszym życiem, mimo że zamienialiśmy je w jeden wielki chaos. Odznaczaliśmy się niezwykłym uporem i nie przyjmowaliśmy żadnych rad. Wściekaliśmy się, gdy próbowano nam mówić, jak mamy postępować. Pokora - którą myliliśmy z upokorzeniem - była dla nas jednoznaczna ze słabością. Ale od kiedy jesteśmy w AA, zaczynamy uczyć się prawdziwej pokory. Odkryliśmy, że daje nam ona siłę potrzebną do przezwyciężenia nałogu. 

Pytanie 

Czy przekonałem się, że w pokorze tkwi ogromna siła? 

Medytacja 

Z wiarą zwrócę się do Siły Wyższej, a Ona wskaże mi nową drogę życia, która odmieni całe me istnienie; z mych ust padać będą inne niż dotychczas słowa, zmieni się także wpływ, jaki wywieram na ludzi - albowiem Bóg natchnie i uskrzydli moją duszę. Ktoś, kto kieruje się duchowością, ma w życiu ważną rolę do odegrania: słowa i przykład takiej osoby mogą się istotnie przyczynić do poprawy tego świata. 

Modlitwa 

Modlę się, aby dane mi było nauczyć się zasad godziwego życia; abym mógł nad nimi rozmyślać i z większą wprawą je stosować, jako że są wieczne i uniwersalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz