piątek, 1 stycznia 2016

1 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Czy gdy trafiłem do AA, byłem zrozpaczony? Czy moja dusza niemal jęczała z udręki? Czy aż tak miałem dość siebie i swego sposobu życia, że nie mogłem znieść widoku własnego odbicia w lustrze? Czy byłem zdecydowany wstąpić do AA? Czy byłem gotów spróbować wszystkiego, byleby tylko pomogło mi to za przestać picia i uleczyło chorobę mej duszy? 
Pytanie

Czy kiedykolwiek wolno mi zapomnieć ów koszmarny stan, w jakim się wówczas znajdowałem?

Medytacja 

W nowym roku zamierzam żyć tylko jednym dniem - dniem dzisiejszym. Z każdego kolejnego dzisiaj” uczynię podwalinę lepszego jutra. Nie będę rozpamię tywał przeszłości ani zamartwiał się przyszłością — zajmę się wyłącznie teraźniejszością. Porzucę wszelki lęk, rozgoryczenie i niechęć; wszelkie urazy, uprze dzenia i rozczarowania. Odsunę od siebie smutek, zwątpienie i wspomnienia dawnych klęsk. Wszystkie te czarne myśli i uczucia „pogrzebię” niczym w grobie i śmiało mszę naprzód, ku nowemu życiu. 

Modlitwa

Modlę się, ażeby Siła Wyższa była mi przewodnikiem każdego dnia w nowym roku mego życia; by codziennie użyczała mi mądrości i sił, których potrzebuję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz