sobota, 28 maja 2016

28 maja

Myśl przewodnia AA

We Wspólnocie przekonujemy się, że w pewnym sensie nasza choroba jest swego rodzaju darem - jako alkoholicy możemy bardzo przydać się ludziom, albowiem dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które pozostają niedostępne dla osób nieuzależnionych. Czyni nas to, zdolnymi do skutecznego przychodzenia z pomocą.
Niepowtarzalność wszystkich członków ruchu AA polega na tym, że zaznawszy straszliwego bólu, upodlenia i klęski, czynią oni ze swej choroby narzędzie pomocy. Jesteśmy niejako stworzeni do niesienia jej - właśnie dlatego, że na własnej skórze doświadczyliśmy zarówno zgubnych skutków nałogu, jak i zbawiennego oddziaływania Programu.
Pytanie

Czy wierzę w to, że mogę być wyjątkowo pomocny ?

Medytacja

Powinienem wyczulić się na Bożą Obecność - Bóg nie odstępuje mnie ani na krok, wszędzie i zawsze ochrania mnie i dodaje mi sił. Wystarczy, że będę pamiętał, iż On jest u mego boku, a poradzę sobie ze wszystkimi trudnościami, niepowodzeniami i wyzwaniami losu. Wiara w Jego nieustanną bliskość przynosi mi spokój i ukojenie. Zawsze winienem postępować tak, jakby rzeczywiście stał tuż-tuż przy mnie. Chociaż umyka memu spojrzeniu, mogę Go zobaczyć oczyma duszy, bo na tym właśnie polega istota wiary.

Modlitwa

Modlę się, abym wyczulił się na Bożą bliskość, albowiem na zawsze uwolni mnie to od poczucia bezradności i osamotnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz