czwartek, 26 maja 2016

26 maja

Myśl przewodnia AA 

Kolejnym etapem Dwunastego Kroku jest swego rodzaju "nawrócenie", czyli szeroko pojęta przemiana. Kandydaci do AA muszą zmienić swój sposób myślenia. Do tej pory całe ich życie obracało się wokół picia i trzeba, by teraz stawili czoło życiu, w którym nie ma alkoholu. Muszą przekonać się, że siłą własnej woli nie są w stanie zapanować nad nałogiem. Powinni zwrócić się o pomoc do Siły Wyższej. Codziennie muszą prosić Ją o moc, jakiej potrzebują do zachowania trzeźwości przez najbliższe 24-godziny. 
Przemiana i nawrócenie się na wiarę w Siłę Wyższą przebiegają stopniowo, dzień po dniu. 
Coraz dłuższy okres trzeźwości potwierdza ich zbawienne działanie. 
Pytanie

Czy los innych alkoholików obchodzi mnie na tyle, że zdołam im pomóc zmienić się i "nawrócić" ? 

Medytacja 

By użyczono ci daru Bożej Mocy, musisz się wpierw nauczyć samodyscypliny. Ci, którzy go posiedli, długo nań pracowali, cierpliwie przygotowując się na otrzymanie go. 
Nie ustawaj więc w wysiłku i rozwoju duchowym. 
By nie przegrać swego życia, sumiennie stosuj w nim wszystkie zasady duchowości. Zachodzącym w tobie przemianom wewnętrznym dawaj wyraz swoim postępowaniem - świat z pewnością ową zmianę zauważy. 

Modlitwa 

Modlę się, aby me życie było dowodem Bożej Mocy. 
Modlę się, abym systematycznie dbał o samodyscyplinę duchową, albowiem przygotowuje mnie ona na wszystkie okazje i konieczności życiowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz